drinksmoke

قلیان و سیگارکشیدن امروزه در میان جوانان باب شده است ،قلیان‌های تنباکویی و گیاهی هر دو مضرات مشابهی داشته و محتوی مونوکسید کربن و سایر ترکیبات سمی هستند که خطر سرطان‌های مرتبط با ذخانیات و بیماری‌های قلبی و ریوی را افزایش می‌دهد.

محققان دانشگاه مینه سوتا در مورد مصرف نوشابه های انرژی زا در گروه سنی نوجوانان تحقیقاتی را انجام دادند و دریافتند رابطه عمیقی بین سیگار و تلویزیون و نوشابه وجود دارد.در این تحقیق نوجوانان در 20 دبیرستان بین سال های 2009 تا 2010 تحت آزمایش های مختلف قرار گرفته اند. در این آزمایش آماری از بچه ها خواسته شد تا مقدار مصرف صبحانه، فعالیت های فیزیکی شان در طول هفته، مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و تلویزیون نگاه کردن و سیگار کشیدنشان را گزارش دهند.

نتایج نشان داد، بچه هایی که مقدار بیشتری نوشابه های انرژی زا مصرف می کنند، بیشتر هم زمان خود را صرف دیدن تلویزیون و سیگار کشیدن می کنند.

گفتنی است؛ این ارتباط عمیق بین این 3 عامل سبب می شود تا والدین بتوانند بر روی عادت های کودکانشان نظارت بیشتری داشته باشند و با تصحیح عادت های تغذیه ای در آن ها بتوانند از سایر آسیب های مخرب جلوگیری کنند.