frugal-habits-of-the-super-rich

پولدار بودن هیچ ربطی به شانس ندارد و تمامی ارتباطش به عادات است. بسیاری از آنچه او «عادات غنی» می نامد، تنها الگوهای ذهنی یک فرد است.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد افراد دارای یکسری عادت های پولدارانه و فقیرانه هستند.

پولدار ها برای خودشان اهداف سالانه و ماهانه تعریف می کنند و آن ها را روی کاغذ می نویسند.فقرا آرزو می کنند ولی پولدار ها هدف تعیین می کنند.گاهی اوقات اهداف تعیین شده تنها آرزو هستند.هدف دو ویژگی دارد؛ قابل دستیابی است و راه حل عملی برای رسیدن به آن دارد.

افراد پولدار نه تنها هر روز فهرستی از کارهای روزانه خود تهیه می کنند بلکه 67 درصد آن ها موفق می شوند همان روز 70 درصد آن ها راه را به پایان می رسانند.افرادی که نمی دانند از زندگی چه می خواهند تنها به دور خود می چرخند و از زمین و زمان شاکی هستند.
فقط 6 درصد پولدار ها وقت شان را صرف تماشای برنامه های تلویزیون می کنند.این میزان برای افراد فقیر 78 درصد است.افراد پولدار سعی می کنند به بهترین نحو از ساعت های روز استفاده کنند و بازدهی خود را افزایش دهند.
افراد پولدار عاشق مطالعه اند اما نه هر کتابی.آن ها کمتر سراغ رمان های پلیسی،عاشقانه، علمی و تخیلی می روند.آن ها وقت خود را صرف خواندن کتاب هایی می کنند که مهارت هایشان را افزایش دهند.
افراد پولدار حداقل 50 ساعت یا بیشتر در هفته کار می کنند. در حالی که تنها 43 درصد افراد فقیر این کار را انجام می دهند.