sunscreens_1

زینک اکساید و تیتانیوم اکساید نیز از موادشیمیایی هستند اما برخی مردم آنها را مواد طبیعی می پندارند طبق یکی از بررسی های انجام شده روی ماهی ها، اکسی بنزن روی تولیدمثل هم تاثیر گذار است.

ضدآفتاب برای انسان‌ها بسیار ضروری اما برای جانوران دریایی یک فاجعه واقعی شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند استفاده از کرم‌های ضدآفتاب به ویژه در سواحل دریاها و ترکیب کرم ضدآفتاب با آب دریا می‌تواند باعث نابودی موجودات دریایی می‌شود.

گفتنی است، نابودی حیات در دریا و همینطور بر هم ریختن چرخه‌ی غذایی به دلیل ترکیب مواد تشکیل دهنده ضدآفتاب با آب دریا نظریه جدیدی است که کارشناسان را ارائه داده‌اند.
در ترکیب کرم‌های ضد آفتاب دی اکسید تیتانیوم و زینک اکساید قرار دارد که مانع از برخورد نور uv خورشید  به پوست می‌شود اما این ترکیب در اثر مجاورت با آب یک ترکیب فوق خطرناک برای نابودی پلانکتون‌ها ایجاد می‌کند.

کارشناسان امیدوار به یافتن یک راه حل برای رفع این مشکل هستند.