index

روز گذشته پزشکان موفق شدند با انجام یک عمل جراحی طاقت فرسا هر ۲ پای یک مرد را که در یک سانحه رانندگی قطع شده بود، پیوند زده و سلامتی را به او بازگردانند.

یک شیوه درمانی باور نکردنی یکی از پاهای راست یک فرد به پای چپ او پیوند زده شد. یک مرد چینی که در جریان یک حادثه پای چپ خود را از دست داده بود با شیوه‌ای نوین مجددا پای چپ خود را به دست آورد.

index.jpgsedaeq

گفتنی است، پزشکان پای چپ قطع شده این فرد را به پای راست او پیوند زدند به طوری که او دو پای راست پیدا کرد و بعد از برطرف شدن عفونت‌ها و ترمیم زخم‌ها مجددا پای چپ را از محل قوزک به جای اصلی خود باز گرداندند.

جراحان برای انجام این دو جراحی مجبور به پیوند تمامی شریان‌ها، رگ و اعصاب پا شدند.

پای چپ در عرض 20 روز کاملا به پای راست متصل شده‌اند.

این شیوه درمانی در دنیا نظیر نداشته‌اند.