آیا مصرف داروهای سنتی بهتر از داروی ضد ویروسی است؟

 

بعضی اعتقاد دارند که درمانهای سنتی به اندازه داروی ضد ویروسی مفید است. دولت آفریقای جنوبی استفاده از درمانهای سنتی را در صورتی که ایمن بودن و موثر بودنشان تایید شده باشد، حمایت می کند. داروی ضد ویروسی دوره زندگی و تندرستی افراد بیمار را افزایش می دهد.

بعضی از درمانهای سنتی و مکمل های غذایی می توانند قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهند و با بهبود وضعیت سلامت فرد، از ایجاد عفونت فرصت طلب جلوگیری کنند. گاهی درمانهای سنتی  با عملکرد داروهای ضد ویروسی تداخل می کنند، بنابراین انواع و چگونگی گرفتن این درمانها در کنار داروهای ضد ویروسی، باید زیر نظر پزشک باشد.