از چه راه هایی ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز منتقل نمی شود؟

از چه راه هایی ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز منتقل نمی شود؟