hyaluronic-acid-gel-injection-ad-ffbf1در مورد افرادي كه سابقه بيماري هاي خود ايمني همچون آلرژي و آسم دارند بايستي آزمايش انجام شود و در بيماري هاي خود ايمني شديد مانند لوپوس ، روماتيسم و سندرم نفروتيك و نيز بيماري هاي سيستميك مانند ديابت، بهتر است به طور كلي تزريق انجام نشود.

در برخی موارد تزریق ژل زیبایی موجب پنهان ماندن برخی بیمار‌ی‌های خطرناک از جمله لوپوس شده و یا موجب تداخل دارویی و یا خونریزی شدید همزمان با تزریق داروهای انعقاد خون می‌شود.

خلیل صداقت پیشه متخصص پوست و مو درخصوص ممنوعیت‌های تزریق ژل برای برخی افراد، گفت: تزریق ژل که برای رفع چروک‌ها و یا فرورفتگی‌های صورت استفاده می‌شود، می‌تواند برای برخی خطر مرگ را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به موارد منع تزریق ژل خاطر نشان کرد: افرادی که داروهای ضدانعقاد خون مصرف می‌کنند، بعد از تزریق ژل‌های زیبایی دچار خونریزی شدید می‌شوند و یا تزریق همزمان ژل زیبایی با برخی داروها موجب تداخل دارویی شده و خطر مسومیت‌های مرگ آفرین را به همراه خواهد داشت.

همچنین تزریق ژل برای افرادی که در اثر ابتلا به لوپوس با تخریب برخی نواحی پوست مواجه شده‌اند، می‌تواند موجب پنهان ماندن این بیماری خطرناک شود.

صداقت پیشه یادآور شد: افرادی که در برخی نواحی صورت دچار فرورفتگی یا چین‌های عمیق شده‌اند، ابتدا باید علت ایجاد آن عارضه را شناسایی کرده و در صورت اطمینان از سلامتی برای تزریق ژل به متخصص پوست و مو مراجعه کنند، ضمن اینکه از تزریق ژل توسط افراد غیرمتخصص باید بطور جدی خودداری کنند.