cooking

پژوهشگران دریافتند که بهبود و ارزیابی کیفیت رژیم غذایی از زمان  نوزادی آغاز می شود، این عامل سبب جلوگیری از بروز اضافه وزن و آغاز بیماری های مزمن در زمان بچگی می شود. در واقع این تحقیق  اهمیت کمیت و  تنوع  غذاها و نوشیدنی های  استفاده شده  در 12 تا 16 ماهگی را مهم میداند. این  تحقیق به سرپرستی دکتر Rebecca Byrne  انجام شد.

به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ ” دوران نوپایی در کودکان مهم ترین و حیاتی ترین مرحله در گسترش علایق غذایی و ذائقه می باشد.” وی  در زمینه اهمیت این سال ها در ادامه افزود: ” چاقی در کودکان استرالیایی از سال 1986 تا حدود 20درصد افزایش یافته است و   در حال حاضر برخی از کودکان سنین 2 تا 3 سال را می توان در رده اضافه وزن و یا چاقی تقسیم بندی نمود.” محققین در این مطالعه دریافت های غذایی کودکان را در سنین 12 تا 16 ماهگی  از طریق پرسشنامه هایی که توسط مادران شان پر شد بررسی کردند. سپس رابطه بین دریافت شیر گاو و شیر خشک را توسط روش آماری one way ANOVA سنجیدند. مدارک موجود در این زمینه نشان می دهند که الگوهای غذایی و نیز ذائقه ی انسان در سال های اولیه زندگی شکل می گیرد و تا بزرگسالی ادامه می یابد، لذا در دوران نوپایی کودک این موضوع اهمیت زیادی دارد که از مواد غذایی با دانسیته مواد مغذی بالا  استفاده شود و این که رژیم غذایی حاوی هر 5 نوع گروه غذایی باشد. مقاله مرتبط با این پژوهش در Australian and New Zealand Journal of Public Health منتشر شد.

منبع-yourdoctor