walking_away_WEB

برپایه تحقیقاتی  که  بواسطه  کالج کوپنهاگ پیاده روی با تغییر سرعت که منظور از این تغییر از آهسته به تند است برای کنترل قندخون بیماران مبتلا به دیابت  از پیاده روی با سرعت ثابت است.

ورزش به افراد مبتلا به دیابت نوع 2 برای کنترل بیماری و قندخون آنها کمک می کند اگر چه ورزش شدید موجب کنترل بهتر قندخون می گردد اما پزشکان به دلیل ایجاد جراحت احتمالی، افراد دیابتی را از انجام ورزش شدید منع می کنند.

دانشمندان دانشگاه کوپنهاگ دریافتند که تمرینات پیاده روی با سرعت متغییر (IWT) می تواند برای بیماران مبتلا به دیابت نوع2 بهتر از تمرینات شدید ورزشی باشد. آخرین تحقیقات آنها در این زمینه نشان داده است که چگونه این تکنیک می تواند به کنترل بهتر قندخون به این بیماران کمک کند.

برنامه ی آموزشی

در این تحقیق گروهی از افراد مبتلا به دیابت نوع2 شرکت داشتند، این افراد بصورت تصادفیبه سه گروه تقسیم بندی شدند: 12 نفر از آنها در برنامه ی interval-walking Training  یا IWT  شرکت کردند، 12 نفر دیگر در برنامه ی پیاده روی با سرعت ثابت یا CWT  و گروه سوم به عنوان گروه کنترل بررسی شدند. تمرینات بصورت جلسات یک ساعته 5 بار در هفته بمدت 4 ماه انجام شد. محققین در این دوره ی آموزشی به طور دقیق دستورالعمل های این نوع ورزش را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

محققین بهبود کنترل قندخون را تنها در گروه IWT  مشاهده کردند. این نتایج احتمالاٌ به دلیل افزایش حساسیت بدن به انسولین یا بطور کلی بهبود استفاده از انسولین در بدن است.

محققان می گویند چنانچه بهبود کنترل قندخون در دراز مدت با ورزش IWT  اثبات شود می توان از آن به عنوان یک ابزار کلینیکی برای کنترل بیماری در افراد مبتلا به دیابت نوع2 استفاده کرد.

نتایج این تحقیق در مجله ی  Diabetologia  منتشر گردید.

به عقیده ی محققان تحقیقات بیشتری باید در این زمینه انجام گردد تا مشخص شود آیا این نوع ورزش دارای  فواید بلند مدتی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نسبت به سایر فعالیت های فیزیکی است و البته  ممکن است این ورزش  برای همه ی افراد مناسب نباشد.

منبع-diabetestma