Lucertola_lizard_1

مارمولک ها شبیه ترین حیوانات به انسان می باشند و قادرند کل ضمائم چادرینه ای را مجددا بازسازی نمایند فرایند ترمیمی دم مارمولک راه را برای مطالعات بیشتر در خصوص رشد اعضای بدن انسان من جمله غضروف،ماهیچه در اینده خواهد گشود

بدن مارمولک امید تازه‌ای برای افرادی است که به علل مختلف با مشکل نقص عضو مواجه هستند.یافته‌های جدید نشان می‌دهند انسان‌ها می‌توانند از ژن‌های موجود در بدن مارمولک برای رشد مجدد اعضای بدنشان استفاده کنند.

گفتنی است، کارشناسان امیدوار هستند از ژن‌های مارمولک برای ساخت اعضای جدید به عنوان جایگزین اعضای آسیب دیده استفاده کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند کارشناسان در حدود 326 ژن در بدن مارمولک‌ها شناسایی کرده‌اند که در ساخت مجدد دم مارمولک موثر است.
مارمولک یکی از معدود جانواران در دنیا است که در اثر قطع دم، بدنش دوباره قادر به تولید یک دم جایگزین است.