world_cancer_day1_600x450

بر اساس پژوهش یک تحقیق جدید بوجود آمدن سرطان پستان در خانمهایی که 4 سال بعد از یائسه شدن به طورروزانه ورزش می کردند ( دست کم  4 ساعت در هفته پیاده روی) کمتر از خانمهایی که فعالیت ورزشی روزانه .

به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکترAgnès Fournier ، ” طبق توصیه های مرکز سرطان به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مزمنی از قبیل سرطان روزانه حداقل 30 دقیقه پیاده روی یا به طور کلی 4 ساعت در هفته پیاده روی و یا دوچرخه سواری و پرداختن به هر نوع فعالیت ورزشی به میزان دو روز در هفته توصیه می شود. ” وی در ادامه افزود؛ ” بنابراین، در مطالعه ی ما نشان داده شد که برای بهرمند شدن از فواید فعالیت ورزشی نیاز نیست که شدید ورزش کنید یا تناوب های زیادی را برای آن در نظر بگیرید، فقط کافی است که روزانه 30 دقیقه پیاده روی کنید.”  در این مطالعه، داده های مربوط به میزان فعالیت بدنی 59308 زن یائسه جمع آوری شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که احتمال بروز سرطان پستان پس از سن یائسگی در آن دسته از زنانی که هر هفته حدود 12 مت یا بیش تر ( واحدی از سوخت و ساز) انرژی را به واسطه ی فعالیت بدنی منظم می سوزانند، 10در مقایسه با زنانی که این میزان کالری سوزی را از فعالیت ورزشی ندارند، 10 درصد کمتر است. این میزان معادل 4 ساعت پیاده روی در هفته است. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention منتشر شد.

منبع-yourdoctor