CAC8816411Small وقتی که برچسب خجالتی بودن یا غیر اجتماعی به یک کودک زده می شود به تدریج او با خودش فکر می کند که واقعا خجالتی و غیر اجتماعی است و این خود تبدیل به یک پیشگویی خود کام بخش می گردد .

خجالت زمانی پیش می‌آید که کودک اعتماد به نفس کافی برای اظهار نظر خود نداشته باشد. مرضیه مشتاق روان شناس کودک گفت: بعضی از کودکان ذاتا خجالتی و کمرو هستند، این کودکان بیشتر از بقیه هم سالانشان تمایل دارند که با یک موقعیت جدید اجتماعی با خجالت و کمرویی برخورد کنند.

مشتاقی در خصوص راهکارهایی برای برخورد با کودکان خجالتی اظهار داشت: مهم ترین رفتار فرصت دادن به کودک است، به طوری که شرایطی را برای کودک مهیا کنیم تا بتواند نظر خود را در جایگاهی که احساس امنیت می‌کند، بیان کند.
وی گفت: در واقع خجالت زمانی پیش می‌آید که  کودک اعتماد به نفس کافی برای اظهار نظر نداشته باشد.
به گفته مشتاقی در این راستا صحبت کردن با کودک باید با نگاه مستقیم، توجه کامل و تماس فیزیکی با کودک باشد، به طوری که وقتی کودک با هیجان صحبت می‌کند حتما بنشیند و به حرف‌هایش گوش دهید و دست‌هایش را بگیرید.
شایان ذکر است که کودکان همیشه باید در بستر گرم خانواده بدون شرط مورد توجه و محبت قرار گرفته و پذیرفته شوند.
این متخصص به خجالتی بودن دانش آموزان خصوصا دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت: به نوعی می‌توان با همکاری معلم از کودک بخواهیم طرحی را با کمک والدین انجام دهد که تلاش کودک در آن وجود داشته باشد و با قرار دادن آن طرح در معرض دید یک احساس پیوند عاطفی ایجاد شده و اضطراب ناشی از حضور در جمع کاهش یابد.