40
کار کردن روزانه بر حسب شغلی که داریم سبب خستگی می شود البته اگر مدت زیادی از روز را کارکنیم این خستگی باعث می شود که  از کار زده شویم و دیگر انگیزه ای به ادامه کار نداشته باشیم شاید به علت نداشتن برنامه ریزی صحیح و دوست نداشتن کارمان این خستگی بوجود آید ولی خستگی زمانی که به علت زیاد کار کردن باشد با این شیوه های آسان برطرف می شود

در هر شغلی فعالیتها و مسئولیت های مختلفی وجود دارد که این مسئولیت ها و وظایف با داشتن حجم متفاوت گاهی باعث خستگی مفرط میشود. در کنار برنامه ریزی روزانه ای که برای کسب و کار خود داریم توجه به تغذیه و استراحت کافی و همچنین ورزش از عوامل مهم و موثر در ایجاد انرژی برای فعالیت هایی است که روزانه در کار و شغلمان انجام میدهیم.
 
1 – داشتن استراحت کوتاه
همیشه در کنار مسئولیت های کاری که در طول روز برای انجام آنها تلاش میکنیم استراحت های کوتاه مثلا صرف چای و صحبت و گفت و گو با همکاران و دیگر کارمندان باعث میشود تا انرژی دوباره را برای ادامه فعالیتهای کاری بدست بیاوریم. همین استراحت های کوتاه هم در رفع خستگی موثر است.
2 – خوش اخلاق باشید
بد اخلاقی و تند خویی به خستگی بیشتر کمک میکند کارمندانی که با علاقه و انگیزه ی زیاد کار میکنند حتی در موقع خستگی باز هم لبخند میزنند و از کار و تلاش خود رضایت دارند بنابراین موفقتر هستند. بد اخلاقی و انرژی منفی باعث میشود تا بیشتر احساس خستگی کنیم.
3 – افزایش تمرکز
تمرکز نداشتن در کار باعث میشود تا زمان خود را هدر دهیم و به حجم کمتری از کارهای روزانه ی خود بپردازیم. نداشتن تمرکز و هدر دادن زمان باعث ایجاد خستگی و استرس میشود اما داشتن تمرکز کافی در کار روزانه به هم عملکرد ما را در جهت مثبت افزایش میدهد و هم باعث میشود تا سریعتر کارها و وظایف خود را انجام دهیم.
4 – ورزش، تغذیه و خواب کافی
به همان اندازه که به کار و وظایف خود توجه میکنیم باید به سلامتی و تندرستی خود نیز توجه کنیم قطعا بدون داشتن سلامتی قادر به انجام درست و صحیح کار و فعالیت روزانه نخواهیم بود. ورزش مهمترین عامل در ایجاد انرژی و نشاط است در کنار آن تغذیه ی مناسب و خواب کافی برای افزایش تمرکز در کار مهم است. زمانی که خواب آلودگی بر ما غلبه میکند میزان تمرکز و کارایی هم کاهش می یابد بنابراین انرژی کافی وجود نخواهد داشت تا بتوانیم به کار و تلاش روزانه بپردازیم.
منبع-منبع : banki.ir