hair

درست کردن مدل موی گره ای خیلی آسان است.در این بخش این مدل مو را آموزش میدهیم هم آسان است و هم بسیار زیبا دیده می شود.

ابتدا پشت موهایتان را با یک کش به صورت ساده بسته قسمت جلوی موهایتان را جدا کنید.
hair1

دو طرف جلوی موهایتان را روی کش یک گره ساده زده و دو طرف را به زیر موی بسته شده تان برده و با سنجاق ثابت کنید.
سپس برای بهتر ثابت ماندن روی گره موی تان اسپری مو بزنید.
hair2

hair3

منبع-www.seemorgh.com