670px-Peel-a-Pineapple-Step-1

خریدن یک  آناناس  برای دریافت ویتامین C بسیار مفید و مقرون به صرفه است. آب آناناس و خود آن برای خوردن و انواع سس ها قابل استفاده است، برای دریافت ویتامین ث باید تازه آن  خورده شود. پوست آناناس ممکن است کلفت بنظر برسد. با این حال، شما می توانید از این روش برای پوست کند آن استفاده کنید:

 

670px-Peel-a-Pineapple-Step-3

670px-Peel-a-Pineapple-Step-4

670px-Peel-a-Pineapple-Step-5

670px-Peel-a-Pineapple-Step-6

670px-Peel-a-Pineapple-Step-6Bullet1

670px-Peel-a-Pineapple-Step-7

670px-Peel-a-Pineapple-Step-8

670px-Peel-a-Pineapple-Step-7 670px-Peel-a-Pineapple-Step-8

670px-Peel-a-Pineapple-Step-9

670px-Peel-a-Pineapple-Step-10

670px-Peel-a-Pineapple-Step-11

670px-Peel-a-Pineapple-Step-12

670px-Peel-a-Pineapple-Step-13

670px-Peel-a-Pineapple-Step-14

670px-Peel-a-Pineapple-Step-15این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد