images
پژوهشگران معتقدند برخی از آدم‌ها هنگام خرید کردن آنچنان احساس رضایتی را تجربه می‌کنند که معتادها هنگام مصرف مواد مخدر آن را تجربه می‌کنند.

خرید می‌تواند اثرات مثبتی بر روحیه داشته باشد ولی نیازمند مدیریت برای ایجاد آرامش است.پژوهشگران راز یک خرید شاد و موفق را سرانجام کشف کردند.
گفتنی است، براساس جدیدترین تحقیقات خرید وسایلی مانند، وسایل نقاشی، تجهیزات ورزشی و یا بازی‌های چند رسانه‌ای می‌تواند سبب احساس رضایت در خریدار شود.
پژوهشگران اعتقاد دارند خرید این وسایل حتی موفق‌تر از خرید کیف و کفش و یا حتی رفتن به مسافرت می‌تواند در افراد رضایت ایجاد کند.
پژوهشگران میشیگان علت این امر را ایجاد تجربیات جدید در اثر خرید این وسایل در افراد معرفی کرده‌اند