اینبار می خواهیم داستان شگفت انگیزی از عشق مادر به فرزند منتشر کنیم. داستان جالبی است که با خواندن آن به فکر فرو می روید. این اولین داستانی است که در سایت دکتر سلام منتشر گردیده است و به دلیل مربتط بودن این داستان با سایت، آنرا برای شما آماده کردیم تا بخوانید. کارولین ایسبِستِر، به دلیل عفونت رحم در هفتۀ 24 مجبور به زایمان زودرس میشود.
دکتر به او گفته بود نوزاد یک دقیقه بیشتر زنده نخواهد بود ضربان قلبش در هر 10 ثانیه 1 بار میزند.

داستان شگفت انگیزی از عشق مادر به نوزادش

………………………………………………………………

مادر تنها شانس خود را برای به آغوش کشیدن و حس کردنِ نوزادش امتحان کرد بدن سرد نوزادش را روی قفسۀ سینه اش زیر پتو در آغوش کشید اشک از دیدگانش جاری بود.
ناگهان گرمای تن نوزادش را حس کرد،تپش قلبش را شنید. در کمال ناباوریِ پزشکان، “راشل” نوزاد خانم “کارولین” نفس کشید.
نوزاد زودرس که پزشکان از زنده ماندنش قطع امید کرده بودند، به خواست خُدا و عشق بیکران مادر زنده ماند.