indexdfrwer

درواقع باورهای محدود کننده مانندزنجیرهایی هستند که به دست و پای زندگی شما بسته شده اند که مانع رسیدن شما به خواسته های معقول و زندگی سراسر شادی توام با خوشبختی است.

بین “خود واقعی” و خودی که در آرزوی رسیدن به آن هستید پلی بزنید. بهانه ها را کنار بگذارید و 5 گام برای رسیدن به بهترین حالت خود را بردارید و زندگی را خود را متحول کنید !

واقعیت این است که اکثر ماها یک ” خود ایده آل ” داریم که تصوری از امیال و رویاهایمان است. این خود ایده آل نشان دهنده  این است که دوست داریم چه کسی باشیم و به چه چیزهایی برسیم. نکته در این است که کلید درست را برای باز کردن آن بخش های وجودیمان بیابیم و آن ها را آزاد کنیم.
زدن پل بین زندگی واقعی و آن جنبه های زندگی ایده آل  را یاد بگیرید  واینکه چقدر آسان می توان رویاها، امیال و … را به حقیقت تبدیل کرد.

حرف دل خود را زدن
از اینکه بخواهیم به طور کامل درمورد آرزوهای خود صحبت کنیم قدری می ترسیم اما اگر بتوانیم بخش های پنهان وجود خود را به رسمیت بشناسیم ا به این رهایی می رسیم و احساس خوشی، زنده بودن و آزادی خواهیم کرد !

با خودتان صادق باشید. کدام بخش از خود واقعی تان را پنهان کرده اید؟ از بیان و اقرار به کدام یک از امیالتان خجالت زده اید؟ بیایید با آن روبه رو شوید!

راه ایده آل به سوی خود ایده آل
زمانی که ایده آل شما از بیرون تحریک شود ( به عنوان مثال، اصرار پدرتان به اینکه باید وکیل شوید) یا زمانی که رویایتان بر مبنای یک ایده آل اجتماعی است در این صورت “ایده آل” شما موجب رنج و اندوهتان می شود! اگرچه، اگر ایده آلتان واقعا آن چیزی باشد که می خواهید و همان چیزی است که فرد درونتان می خواهد در این صورت خود ایده آلتان موجب ایجاد انگیزه و تحرک در شما می شود.

براساس تحقیقات Richard Boyatzis و KleioAdrivou در دانشگاه Case Western Reserve، تصور خود ایده آل موجب تغییرات عمدی می شود. خود ایده آلتان تحت تاثیر امیدها، خوش بینی ها و خودباوری در رسیدن به خواسته هایتان است. شاید به این دلیل است که بسیاری از مردم سوگند می خورند که رویاهایشان در آینده به تحقق خواهد پیوست.

رمز فهمیدن خود ایده آل در این است که بفهمیم چه چیزی باعث مخفی ماندن این بخش های شخصیتیمان شده است. شاید این مانع درشما هم، مانند من به علت خجالتی بودن باشد. شاید از اینکه بگویید می خواهید تنها زندگی کنید یا شغلتان را رها کنید می ترسید. شاید هنوز استطاعت مالی برای داشتن خانه ی رویایی تان را ندارید.

در هر حال، موانع موجود باعث می شود تا بین خود “واقعی” و خود “ایده آل” شکاف ایجاد شود. خود واقعی همان خود عمومی و در معرض نمایش است. و وجود و علنی بودن آن نمی تواند دلیلی بر حقیقی بودن آن باشد، بلکه تنها چیزی است که به دیگران نشان می دهید. اگر خود های واقعی و ایده آلتان خیلی از هم دور هستند، این اختلاف زیاد می تواند موجب عصبانیت، غم و از دست رفتن اعتماد به نفس شود.

هر چقدر بیشتر خود درونی تان باشید، اصیل تر می شوید. و تحقیقات نشان می دهد هر چه اصیل تر زندگی کنید، اعتماد به نفستان بیشتر می شود و درنتیجه شاد تر خواهید بود.

شما هم می توانید خود درونیتان را در آغوش بگیرید و به سمت ایده آل هایتان گام بردارید.

در ادامه 5 قدم  برای این کار را دنبال کنید:
1- در برگه ای چهار ستون بکشید.(می توانید این کار را دستی انجام دهید یا با کامپیوتر)

2-  خود ایده آلتان را خیلی واضح مشخص کنید. دقت کنید که ایده آل نباید آن چیزی باشد که دیگران از شما می خواهند. آن را با تمام وجودتان احساس کنید به طوریکه انگار واقعی هستند و الان در آن شرایط هستید: حالت هایش را احساس کنید، صداها را بشنوید و هنگامی که به ایده آل هایتان فکر میکنید و آن را واقعی تجسم می کنید مردم را نیز در اطرافتان تصور کنید. هر کدام از موارد خود ایده آل را در ستون سوم بنویسید.

3- در ستون اول، خود واقعی (یا خود الان تان ) را مشخص کنید به طوریکه در ارتباط با هر کدام از ایده آل هایتان باشد. به عنوان مثال، اگر در خود ایده آلتان فردی فعال و اکتیو هستید اما در دنیای واقعی اینگونه نیستید، پس این مورد را در سمت چپ یادداشت کنید.

4- به هر کدام از ایده آل هایتان که سرکوبش کرده اید یا هنوز آن ها را عملی نکرده اید، نظری بیاندازید و از خود بپرسید چرا اینگونه است. این پاسخ را در ستون دوم (بین ستون واقعی و ایده آل) یادداشت کنید. با خود صادق باشید و تمام ترس ها و خجالت هایتان را ذکر کنید.

5- حالا، به ستون وسط که قبلا پر کرده بودید نگاهی بیاندازید و از خود بپرسید، آیا آمادگی حرکت به سمت ایده آل هایم را دارم؟ اگر چنین است یک موردی را که می توانید در این هفته عملی کنید و موانعش را از میان بردارید انتخاب کنید و در ستون سمت راست بنویسید.و حالا آن ستون چهارم برنامه ی اجرایی تان در این هفته خواهد بود و نخستین گام عملی تان برای زندگی ای ایده آل محسوب می شود.

هر هدفی با یک گام رو به جلو تحقق می یابد. موفق باشید و از آن لذت ببرید!