محققان معتقدند، چسب‌هاي نيكوتن كه افراد سيگاري براي كمك به ترك سيگار از آنها استفاده مي‌كنند باعث بروز آلرژي در آنها مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، ميليون‌ها انسان روزانه بواسطه خود يا اطرافيانشان دود سيگار را بدون بروز هيچ‌گونه آلرژي استنشاق مي‌كنند اما هنگام تماس سريع پوست با ماده سمي نيكوتين برعكس ابتدا اين ماده بر سلول‌هاي لانگرهانس تاثير مي‌گذارد.
بر اساس اين گزارش، فعاليت اين سلول‌ها با افزايش خطر بروز حساسيت همراه است.