فرآیند شنوایی و شنیدن گوش چیست؟

 

فرآیند شنوایی و شنیدن گوش چیست؟ این سوال را می خواهیم پاسخ دهیم که برای همه ی ما جالب است درمورد آن اطلاعاتی کسب کنیم. درمورد هرچیزی بخواهیم تحقیق کنیم، قدرت و علم خدا، اولین چیزی است که به ذهن ما میرسد. امواج صوتی توسط توسط ارتعاشات هوا ایجاد می شود برای شنیدن تغییراتی بر روی ارتعاشات صورت گرفته و سیگنال های الکتریکی به مغز رفته و تفسیر شده و سپس ما می شنویم. که لاله گوش امواج را به داخل کانال گوش هدایت می کند و امواج به پرده گوش برخورد کرده و ارتعاش ایجاد شده و سپس بعد از طی مراحل گفته شده می شنویم. ارتعاشات برخورد کرده به پرده گوش سبب می شود که استخوان های موجود در گوش میانی به میزان زیادی به حرکت در بیایند.در نهایت این ارتعاشات به استخوان رکابی رسیده و به حلزون گوش انتقال می یابد و حلزون گوش ارتعاشات را دریافت کرده و مایع داخل ان به حرکت درامده و همانطور که این مایع حرکت می کند سبب تحریک سلول های حسی شده و به سیگنال های الکتریکی تبدیل شده و به مغز می رود و مناطقی در مغز قرار دارند که سیگنال هایی را دریافت و ترجمه می کنند و ما می شنویم.  

 

 

گوش به تنهایی می تواند انواع متفاوتی از صداها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کند صداها با توجه به ارتعاشات و سرعت هایی که دارند انواع مختلفی دارند صداهای ارام که تن پایینی درند به میزان کمی پرده گوش را مرتعش می کنند.برای تن صداهای بالا ارتعاشات سریع تر می باشند.این به این معناست که سلول های مو مانند موجود در حلزون گوش در برابر ارتعاشات سرعت های متفاوتی از خود نشان می دهند و این باعث می شود سیگنال های متفاوتی به مغز برسد. این باعث تمایز گسترده ای بین صداهای مختلف می شود.