indexیبقصص

کنترل علائم خواب و خواباندن فرد در هرساعت از روز از جمله ویژگیهای این تخت خواب هوشمند است

یک تختخواب هوشمند می‌تواند فرد را در ساعاتی خاص بیدار و در ساعاتی دیگر بخواباند.کارشناسان در شرکت تولید کننده لوازم خانگی الکترو لوکس انگلستان در طرحی استثنایی در حال تولید یک تخت خواب هوشمند هستند که می‌تواند علائم خواب فرد را کنترل کند.
indexسیصسص

گفتنی است، این تخت خواب دارای یک غلاف روی بدنه خود است که بر روی سر فرد قرار می‌گیرد و می تواند  کلیه علائم حیاتی بدن فرد را از جمله عادات خواب و تنظیم ساعات خواب و بیداری را انجام دهد.

این تخت خواب هوشمند می تواند با استفاده از تلفن همراه اطلاعات دریافتی را به فرد کاربر انتقال دهد.

این تخت خواب در طول روز نور سبز و در هنگام شب نور آبی می‌تاباند تا فرد را در ساعاتی خاص خواب و بیدار نماید.