53054-350x262-Girlyoutfits

جنس و رنگ لباس هایی که با پوست در تماس مستقیم هستند هم می توانند عامل سرطان محسوب شوند. از این رو، توصیه می شود لباس های زیرتان را از جنس نخ و با رنگ های روشنی مانند سفید یا کرم، انتخاب کنید.

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد پوشیدن گن و لباس های تنگ در ناحیه شکم از بروز سرطان در زنان جلوگیری می کند.

بر اساس یک مطالعه جدید که در مجله اپیدمیولوژی سرطان، شاخصهای زیستی و پیشگیری منتشر شده است مطالعات نشان می دهند که پوشیدن گن و لباس هایی که شم و کلیه ها را تحت فشار قرار دهد مانع از بروز سرطان در زنان می شود.

بسیاری از متخصصان و انجمن سرطان آمریکا بر این باورند که پوشیدن لباس هازیر برای 12 ساعت از روز از بروز سرطان جلوگیری می کند.

گفتنی است، دانشمندان با بررسی و انجام آزمایشاتی دریافتند زنان باید همواره از لباس های نخی و راحتی استفاده کنند و پوشیدن رنگ های روشن باعث خون رسانی بهتر و بیشتر در کل بدن می شود.