index
پول، سبد خرید، دستگیره درب، تلفن، دکمه های دستگاه عابر بانک، نرده های کنار راه پله، تجهیزات باشگاههای ورزشی و صد ها سطح دیگر وجود دارد که ممکن است در روز توسط افراد بسیار زیادی لمس شوند.

باکتری‌ها می‌توانند همراه با خانواده‌ها از محلی به محل دیگر جابجا شوند.
در پژوهشی جدید پژوهشگران دریافته‌اند باکتری‌ها می توانند همراه با افراد از محل زندگی قدیم آنها به محل جدید منتقل و جا به جا شوند.
گفتنی است، در یک خانه کاملا استریل تنها دو هفته زمان کافی است تا انواع باکتری‌ها از بدن اعضای خانواده آنجا را پر کند.
بررسی‌ها نشان می دهند، از جمله باکتری‌هایی که در بدن وجود دارند و می‌توانند قابلیت انتقال سریعی داشته باشند باکتری‌های موجود در کف دست، باکتری‌های موجود در بدن حیوانات خانگی و سایر باکتری‌ها است.
پژوهشگران حتی اعتقاد دارند خانواده‌ها می‌توانند میکروب‌ها را با همدیگر به اشتراک بگذارند.