فرآیند فاسد شدن و کپک زدن میوه - تصویری

تصویری که مشاهده می کنید، فرآیند خراب شدن و کپک زدن یک سبد میوه را لحظه به لحظه نشان می دهد. مشاهده می کنید که چگونه میوه ها فاسد می شوند. به دلیل جالب بودن این عکس متحرک، آنرا جهت نمایش در سایت دکتر سلام قرار دادیم. این تصویر، به صورت لحظه ای فیلمبرداری شده است و به صورت تصویر متحرک آماده ی دیدن شده است.