shortworkout1

پژوهشگران دانشگاه منچستر کشف کردند که ساعت بیولوژیک بدن تاثیر زیادی در مقدار  انباشته شدن چربی دربدن دارد. نتایج این تحقیق  به کشف شیوه های جدیدی برای معالجه چاقی و امراض مهلکی که با چاقی مرتبط هستند، کمک خواهد نمود.

در این تحقیق دانشمندان نه تنها به بررسی  نقش ساعت  بیولوژیک بر بافت چربی موش پرداختند بلکه نمونه هایی ازبیمارانی که تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار گرفته بودند، تهیه  کردند. نمونه های خون  و چربی از این افراد قبل و پس از عمل جراحی تهیه گردید تا محققان  بتوانند به مقایسه ی  خواص  بیوشیمیایی آنها بپردازند. نتایج این تحقیق درمجله ی Diabetesمنتشر گردید.

پرفسور Rayسرپرست این تحقیقات می گوید: ما متوجه شدیم در ساعت سیرکادین، پروتئین REVERBنقش مهمی درتجمع ایمن چربی دربدن ایفاء می کند. معمولاً هنگامیکه چربی در بدن تجمع می یابد التهابی دربدن ایجاد می شود که به دیابت و بیماری قلبی منجر می گردد، تحقیقات ما نشان داد که این روند با ساعت بیولوژیک  بدن مرتبط است.

دانشمندان دریافتند که پروتئین REVERBبر التهاب مرتبط با چاقی از دو طریق تأثیر می گذارد: اول بوسیله ی هورمونی  که توسط بافت چربی تولید می شود و ادیپونکتین نام دارد  و یک تنظیم  کننده ی اصلی التهاب بنام A20.

درموشهای فاقد پروتئین  REVERBچربی بدون بروز التهاب  در بدن این حیوان تجمع می یابد. در این موشها مقدار هورمون ادیپونکتین بالا می رود، این نشان  می دهد که هورمون  ادیپونکتین دارای  نقش ضد التهابی است.

دکتر Bechtoldیکی از محققان  کلیدی دراین تحقیق می گوید: نتایج تحقیقات ما نشان می دهد  که شاید  بتوان چربیهای ناسالم را بطریقی به چربیهای سالم تبدیل نمود، ما امیدواریم با این روش افراد کمتری درآینده  به عوارض متابولیک  شدید  مرتبط  با تجمع چربیهای ناسالم  نظیر دیابت  نوع 2 و بیماری قلبی مبتلا شوند.

محققان در بخش دوم این تحقیق به بررسی نمونه های خون و چربی افراد چاق قبل و پس از جراحی کاهش وزن پرداختند. پس از جراحی مقدار هورمون ادیپونکتین درخون این افراد افزایش یافته بود همچنین مقدار تنظیم کننده ی التهابی A20نیز دربافت چربی آنها افزایش نشان می دهد. در عین  حال چربی های بدن  نیز سالم تر شده و در بافت  آنها التهاب مرتبط با دیابت  و بیماری  قلبی  کاهش  یافته بود.

 پرفسور  Rayمی گوید: تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد در افرادی که به چاقی حالت مرضی  مبتلا هستند  بعد از جراحی کاهش وزن همان مسیر ساعت  بیولوژیک  بدن برای چربی های ملتهب فعال می گردد، این نشان می دهد که چرا پس از جراحی کاهش وزن، سلامت افراد چاق بسرعت بهبود می یابد.

 اومی افزاید: ما بر این  باوریم  که این نتایج می تواند راه جدیدی را برای درمان چاقی بدون عمل جراحی  در آینده در دسترس پزشکان قرار دهد. همچنین می توان داروهایی برای جلوگیری از مرگ بسیاری از افراد بر اثر بیماریهای مرتبط با چاقی تولید کرد. ادامه ی این تحقیق  بصورت یک مطالعه ی بالینی  در دانشگاه  منچستر و بیمارستان مرکزی  دانشگاه  منچستر توسط دکتر “مارتین روتر” درحال انجام است.

دانشمندان معتقدند باید بر اساس “منطق ساعت بیولوژیک” به درمان  دیابت  پرداخت، درحقیقت  باید خوردن، خوابیدن ومصرف دارو برای هر بیمار مناسب با ساعت بیولوژیک بدن او تنظیم شود  تا بتوان به کنترل مناسب این بیماری دست یافت. دانشمندان امیدوارند با تغییر رفتارها وعادات، ساعت  بیولوژیک داخل بدن را تقویت کرده  و دیابت را با روشی  مشابه  با روشی که داروها و جراحی بر آن تأثیر می گذراند بدون استفاده از دارو و جراحی درمان کرد.

منبع-diabetestma