2slide2

اگر فکر می کنید لاغری برای پیشگیری از ابتلا به دیابت کافی است در اشتباه هستید، برپایه پژوهش جدیدی که پژوهشگران دانمارکی نتایج آنرا در مجله  FASEB  منتشر کردند، معلوم  شد که نه فقط چاقی یکی از عوامل خطر برای ابتلا به دیابت بشمار می آید بلکه نوع غذایی که شخص  استفاده می کند در ابتلا به دیابت تاثیر دارد

در این تحقیق دانشمندان به مقایسه ی خطر ابتلا به دیابت در دوقلوهای ژنتیکی یکسان که یکی دارای اضافه وزن و دیگری لاغر بود، پرداختند.

آنها دریافتند پس از خوردن یک وعده ی غذایی فست فود، متابولیت های موجود در خون از جمله متابولیت هایی که با دیابت نوع2 مرتبط است در هر دوقلو به یک میزان است. این یافته ها نشان می دهد شروع دیابت نوع2 تا حد زیادی بوسیله ی فاکتورهای ژنتیکی و یا ترکیب میکروبیوتای روده تحت تأثیر قرار می گیرد.

پرفسور Matej Oresic  نویسنده ی این مقاله از مرکز دیابت Steno  در دانمارک می گوید: مطالعه ی اخیر به درک بهتر عوامل ژنتیکی و محیطی موثر بر چندین فاکتور خطر که با چاقی و بیماریهای متابولیک (از جمله دیابت نوع2) مرتبط هستند، کمک کرد. نتایج این تحقیق ممکن است به تلاشهایی که هدف آن پیشگیری و درمان عوارض متابولیک مرتبط با چاقی است، کمک نماید.

برای کشف این حقایق، دانشمندان به مقایسه ی جفت دوقلوهای همسان که از نظر وزنی با هم متفاوت بودند، پرداختند. این دوقلوها جوانان بالغ و سالمی بودند که در مطالعه ی ملی دوقلوها در فنلاند شرکت کردند.

دراین تحقیق پس از صرف یک وعده ی غذای فست فود در طی چند ساعت از این افراد نمونه های خون تهیه گردید و پانل گسترده ای از مولکولهای کوچک (نظیر متابولیت ها) در خون این افراد اندازه گیری گردید که از جمله می توان به اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب و اسیدهای صفراوی اشاره نمود. تنوع میکروبیوتای روده ی این افراد قبل از آزمایش بررسی شده بود.

نتایج نشان داد که شباهت دوقلوها یک عامل غالب در پاسخ متابولیکی پس از صرف غذا است که مستقل از چاقی می باشد. اسید آمینه های شاخه دار که به عنوان عوامل خطر دیابت شناخته شده هستند در یکی از دوقلوها که چاق تر است در حالت ناشتا نسبت به جفت لاغرتر افزایش یافته است. اما مقدار این نوع اسیدآمینه ها پس از صرف غذا در هر دو یکسان است.

این مطالعه همچنین نشان داد که گروه های خاصی از باکتریها با تغییرات متابولیتهای خاصی پس از صرف غذا در ارتباط هستند. این اولین مطالعه ی جامع درباره ی بررسی پاسخ های متابولیکی پس از صرف غذا در دوقلوهایی با وزن متفاوت است.

دکتر Weissmann  سردبیر مجله ی FASEB  می گوید: هنگامیکه کسی به اضافه وزن مبتلا است و در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارد، باور سنتی اینست که فرد باید از وزن خود بکاهد، اما در این تحقیق مشخص گردید که یک کالری از مواد غذایی مختلف تأثیر متفاوتی بر سلامت ما دارد به عبارت دیگر مهمترین عامل در سلامت ما نوع مواد غذایی است که می خوریم یا می نوشیم نه فقط تعداد کالریهایی که دریافت می کنیم.

منبع-diabetestma