Happy-Kid-Stock

رشد کودک در چند سال ابتدای زندگی در بررسی با رشد سایر پستانداران کمتر است و یک تحقیق جدید بیان که این سرعت کم رشد  قادر است به دلیل این باشد که مغز بچه انسان احتیاج به نیروی بسیار زیادی برای رشد دارد.

محققان با بررسی اسکن مغزی با ام آر آی و پت اسکن به این نکته پی برده اند که مغز انسان در چند سال اول زندگی چنان منابع عظیمی از انرژی را در بدن مصرف میکند که تقریبا چیز زیادی برای رشد قسمت های دیگر بدن باقی نمیماند. برای مثال مغز یک بچه 5 ساله دو برابر مغز یک انسان بزرگسال گلوکز مصرف میکند. گلوکز منبع عمده انرژی مغز است.

بیشترین مصرف انرژی توسط مغز انسان در 4 سالگی است و در همین زمان است که نسبت رشد بدن به کمترین مقدار خود میرسد. محققان میگویند در این سن است که مغز انسان تقریبا دو سوم کل انرژی را که بدن در حال استراحت به آن نیاز دارد مصرف میکند.

تحقیقی که این مطالب بر پایه آن استوار شده است در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است. Christopher Kuzawa نویسنده اصلی این مقاله که استاد انسان شناسی دانشگاه Northwestern است میگوید نتایج تحقیقات آنها نشان داده است که بدن انسان در سنین کودکی نمیتواند از پس رشد جسمی بیشتر برآید و علت عمده آن مصرف قسمت اعظم انرژی تولید شده در بدن به توسط مغز در حال رشد است.

این محققین میگویند در سنین خاصی از رشد اطفال نوپا نمیتوان تنها با نگاه کردن به جثه آنها سن ایشان را حدس زد بلکه باید به طرز حرف زدن و رفتار آنها توجه کرد و این نشان میدهد که رشد بدن بچه برای تامین انرژی مورد نیاز برای رشد مغز او کند میشود.

منبع-iranorthoped