sit-down خطر ابتلا به دیابت، سرطان ، پرفشاری خون و بیماری قلبی با افزایش مدت زمان نشستن افزایش می یابد.

مطالعه جدید نشان می دهد کاهش زمان نشستن برای محافظت از DNA پیری است.این مطالعه به طور گسترده ای شناخته شده است که نشستن برای مدت طولانی از زمان می تواند اثرات سوء بهداشتی داشته باشد. اما یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده نشان می دهد که ورزش کوتاه مدت و زمان نشستن کوتاه می تواند از DNA در برابر پیری محافظت کند و طول عمر را افزایش دهد.

مطالعه جدید نشان داده است که کاهش زمان نشستن با طول تلومر در ارتباط است که به طور بالقوه می تواند با طول عمر طولانی تر در ارتباط باشد.

مطالعات قبلی گزارش شده توسط اخبار پزشکی امروز نشان داده اند که افرادی که زمان کمتری را صرف نشستن می کنند در معرض خطر کمتری برای بیماری های مزمن مانند دیابت، سکته مغزی، سرطان و کولون هستند و در خطر کمتر برای نارسایی قلبی قرار می گیرند.

نتایج مطالعات نشان می دهند، زمان نشستن ارتباط مستقیمی با طول عمر دارد و برای آنکه در بزرگسالی زیاد عمر کنید باید زمان نشستن خود را کاهش دهید.