imagesثقصق
اشخاصی که مبتلا به وسواس هستند اعتماد به نفس ندارند و خود را موجودی بی ارزش و ناچیز می شمارند. ولی چون نمی توانند افکار وسواس را دور اندازند. بیشتر احساس مقاومت می کنند.

وسوسه با وسواس تفاوت دارد، وسوسه میل و رغبت فرد برای انجام کاری است که تصمیم بر ترک آن داشته است. دکتر مهدی دوایی، روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم‌شناختیگفت: برای ترک وسوسه در هر زمینه‌ای که هست، فرد باید سه مطلب مهم را در مد نظر قرار دهد.
اول اینکه تصمیمات بزرگی که از عهده آن‌ها بر نیاید نگیرد، مثلا اگر فردی در حال ترک سیگار است و برای کشیدن وسوسه می‌شود سیگار کشیدن را به ۱ ساعت بعد موکول کند و به تاخیر انداختن تصمیم به زمانهای کوتاه بعدی، بسیار در موفقیت فرد در مقابله با وسوسه و رسیدن به هدفش موثر است.
دکتر دوایی ادامه داد: دومین مطلب این است که فرد ابتدا به تغییر باور و نگرش برسد و بعد اقدام به تغییر رفتار کند، بطور مثال اگر فردی رژیم غذایی کاهش وزن دارد و برای خوردن شیرینی وسوسه می‌شود، ابتدا باید دلایل رژیم داشتن را بررسی کند. برای حفظ سلامتی، برای داشتن زندگی با کیفیت در کنار عزیزانش و… با در نظر گرفتن این دلایل، مقابله با وسوسه راحتتر می‌شود.
این روانشناس در پایان گفت: فرد برای خودش تشویق در صورت مقابله با وسوسه و تنبیه در صورت عدم مقابله با آن در نظر بگیرد.