imagesطزبیسبهمانگونه که افرادی که از نظر روانی سالم هستند , دارای یکسری ویژگی می باشند , برای تشخیص و پی بردن به ضعف روانی در یک شخص نیز نشانه هایی مانند

 

احساس نگرانی دائم، ناشادمانی دائمی به علل ناموجه،از دست دادن آسان تعادل روانی در بیشتر اوقات، بی خوابی مکرر، افسردگی و سرخوشی متناوب به صورت ناتوان کننده، آشفتگی زندگی و… دارد

رنگها، تأثیرات مستقیم بر روان و روحیه ما دارند. انتخاب رنگها در محیط کار و زندگی‌مان، بسیار با روحیات ما نزدیک است.
مهدی دوایی، روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی گفت: نسبت دادن حس‌های مختلف به هر رنگی، در طی تحقیقات بسیار زیاد، انجام گرفته است. نشان دادن یک رنگ به یک گروه آماری و پرسیدن احساس آنها،‌ از مشاهده آن رنگ و انجام MRI و بررسی احساسات نورونی بخشهای مختلف مغز با مشاهده رنگهای مختلف، دلیل نسبت دادن احساسات به رنگها است.
دوایی ادامه داد: 7 رنگ اصلی که در هماهنگی و هارمونی زندگی بسیار مهم است شامل بنفش،‌ آبی،‌ نیلی، سبز، زرد،‌ نارنجی و قرمز هستند.
زمینه‌ایی که ما در آن زندگی می‌کنیم که شامل محیط کار و منزل است، اگر مملو از رنگهای شاد باشد، موجب بروز رفتار خوشایند از ما می‌شود. رعایت هارمونی و هماهنگی بین رنگها، حال روانی افراد را تغییر می‌دهد.
این روانشناس گفت: رنگ آبی، عمق دارد. رنگ قرمز،‌ سرشار از شادی، سرزندگی، حرکت و پویایی است. رنگ سبز، نشان آرامش و رنگ زرد، نشاط را به همراه دارد. بنابراین با ادغام و به کارگیری تمام این رنگها در محیط زندگی و کارمان، می‌توانیم به سلامت روان برسیم