images
در IUI بدلیل آنکه اولاٌ اسپرم ها شسته شده، فاقد مایع سمینال تغذیه کننده می باشد و ثانیأ اسپرم ها از طریق یک کاتتر، مستقیمأ از کانال سرویکس عبور کرده و بداخل رحم ریخته می شود، دیگر امکان ذخیره سازی و آزاد سازی آهسته اسپرم ها وجودندارد

با اجرای طرح کلان ملی ساخت کیت های IUI زوجهاي نابارور در کشور می توانند با هزینه های کمتر و با روش درمانی ساده و کارآمد به باروری برسند و مشکل خود را برطرف کنند.
به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حدود سه ميليون زوج نابارور در كشور وجود دارند كه درصد بالايي از آنها از دسترسي به درمان مناسب محروم هستند. انجام روش هاي درماني پيچيده و پر هزينه مانند IVF اگر چه در موارد مشخص، لازم و ضروري هستند اما بسياري از بيماران با روشهاي درماني ساده تر و ارزانتري مانند IUI نيز قابل درمان هستند كه مي بايست براي دسترسي مناسب برنامه ريزي بهتري صورت پذيرد.
با اجرای طرح کلان ملی کیت های IUI می توان مشکل درصد زيادي از زوج نابارور در کشور را که تاکنون به روش های پرهزینه و پیچیده IVF دسترسی نداشتند را با روشي ساده تر، ارزان تر و اليته كارآمد برطرف نمود،
مجری اجرای این طرح کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: كاربرد اصلي طرح در درمان ناباروري به روش IUI است IUI روشي ساده درمان ناباروري است كه سالهاست بصورت موثر در دنيا و مخصوصا در ايران براي درمان مشكلات ساده ناباروري استفاده مي شده است كه انجام آن نياز به تجهيزات پيچيده آزمايشگاهي داشته است.
 عابد گفت: در طرح ما پزشكان با يك كيت يكبار مصرف بدون نياز به تجهيزات خاصي روشي ساده و ارزان در درمان ناباروري را اجرایی می کنند. فناوري اين طرح 100% بومي بوده و مبتني بر تحقيقات بنيادي ،كاربردي و آكادميكي بوده كه تماني مراحل در داخل انجام شده است. ما در این مسیر موفق شده ایم با انجام تست ها و كارآزمايي هاي مختلف کارایی آنرا بخوبي نشان دهيم.