201112291647503063

صرع، یک اختلال مغزی است. در این بیماری سلول های عصبی یا نورون ها، پیام های غیرطبیعی دریافت می کنند.برای بسیاری از مصروعین، تنها با تجویز یک دارو می توان تشنج را کنترل نمود.هنگامی که حملات تشنج با دارو کنترل نشود، پزشک توصیه به جراحی می کند. پزشکان، هم اکنون به درمان با لیزر روی اورده اند

پژوهشگران دریافته‌اند بیماری صرف را می‌توان با جراحی توسط دستگاه لیزر توسط اشعه تابش شده از سوی این دستگاه تا حد زیادی بهبود بخشند.

گفتنی است، پژوهشگران با استفاده از تابش اشعه لیزر و انجام عکسبرداری توسط دستگاه mbi به سلول‌های مغزی افراد می‌توان حملات صرع را در مبتلایان به این بیماری کاهش داد تابش لیزر می تواند نحوه پاسخ سلول‌های عصبی به اختلالات مغزی منجر به حمله صرع را تغییر دهد.