544564

میوه انبه دارای خاصیت دارویی بسیاری است که جدیدا  این اثرات شناخته شده است  و بسیاری از پژوهشگران  بر این باورند که میوه انبه برای دیابتیها بسیار مفید است و قند خون  را تنظیم میکنم بر اساس آخرین تحقیقات پزشکی که توسط دکتر ادرالین لوکاس انجام شده است   تحقیقاتی که ویانجام داد به این روش بود که 20 نفر  از افراد سنگین وزن را ان تخاب کرد وبرای 70 روز هر روز به آنها 10 گرم انبه خشک شده میداد که  در فریزر قرار داد شده بود و یخ زده بود وقتی 70 روز تمام شد

 دکتر لوکاس و همکارانش قند خون این افراد را  مورد بررسی قرار داند  و دیدند بسیار پایین آمده است  ولی وزن آنها همان است و تغییراتی ایجاد نشده است  و ازنظر جنسیتی نیز مهم نبود در هردو یکسان بود چه در مرد و چه درزن.

این فقط نتیجه یک تحقیقی است که از میوه انبه بوجود آمده است و باید مورد تایید نهایی شود و برای این کار باید بیشتر مطالعه و تحقیق کنیم. همانطوریکه بارها گفته شده است چاقی باعث بسیاری از بیماریها میشود مانند دیابت, سرطان سینه , سرطان روده, نارسایی قلب و عروق, سکته , فشار خون بالا, نارسایی کبئ و کیسه صفرا. بسیاری از پژوهشگران سعی میکنند تا  این بیماریهارا مهار کنند  که همه این بیماریها از چاقی می آید. دکتر لوکاس بر این باور است که  این روش راد ر حیوانات نیز انجام داده است  و مورد تایید قرار گرفته است