dumbbell

تمرینات قدرتی را به عنوان یک فعالیت حرکتی  نسبتا سالم و مطمن می شناسند البته باید مراقبت های ایمنی ضروری مراعات شوند. در این مورد، توصیه های  مفیدی را دراین مورد بیان میکنیم

۱- در ابتدای شروع یک تمرین از وزنه های سبک استفاده کنید؛ به طوری که اگر قادر به انجام دادن آن تمرین نبودید، فشاری بر شما وارد نشود.

۲- چنانچه با انجام تمریناتی، مشکل یا دردی را در قسمت پایین کمر خود حس کردید، از ادامه آن تمرین خودداری کنید.

۳- قبل از شروع و انجام هر تمرینی، ابتدا بدن خود را با حرکات کششی و یا دوی سبک گرم کنید.

۴- در هنگام استفاده از وزنه، وزنه ( دمبل یا هالتر) را بسیار آرام پایین بیاورید زیرا پایین آوردن آنها با حرکت سریع موجب انقباض عضلات شده و فشار زیادی به شما وارد می آورد؛ به طوری که گاهی حتی انجام این عمل منجر به پارگی و آسیب بافت پیوندی و دردناک شدن عضلات می گردد.

۵- در صورت استفاده از وزنه های آزاد، در انتهای میله، گیره یا قفل بگذارید تا بدین شکل از جداشدن وزنه ها و آسیب های احتمالی به پاهای خود جلوگیری کرده باشید زیرا در غیر این صورت، امکان افتادن وزنه بر روی پا وجود دارد. همیشه در هنگام استفاده از این دستگاه ها کاملا مراقب باشید. به عنوان مثال، زمانی که در حال استفاده از دستگاه هستید، وزنه های آن را تغییر ندهید زیرا امکان گیر کردن انگشتان در بین وزنه ها وجود دارد.

۶- هنگام استفاده از وزنه های آزاد در تمرینات پر خطر مانند پرس سینه، حتما از پایه برای نگه داشتن و قرار دادن وزنه استفاده نمایید.

۷- در هنگام استفاده از وزنه از یک الگوی تنفس صحیح کمک بگیرید. الگوی صحیح تنفس در هنگام بلند کردن وزنه، بازدم و در هنگام پایین آوردن وزنه، دم می باشد. در هنگام انجام تمرین هم از راه دهان و هم از راه بینی نفس بکشید. بنابراین، تمرین تنفس درست در هنگام شروع یک تمرین جدید، امری ضروری تلقی می گردد.

منبع- مه شو