لی-هنی-1

شیوه تمرین سالم و بدون ریسک این است که همواره در طول تمرین تمرکز تان روی کاری که انجام می دهید جمع باشد . یادم می آید که یکبار یکی از اشخاصی که با من تمرین می کرد، انگشتش در هنگام انجام پول اور  آسیب دید ، چون در زمان تمرین فکرش بر روی کاری که انجام می داد نبود. او پس از یک ست پول اور ، دمبل را روی

لبه میز گذاشت . وقتی برای ست بعد به کنار میز برگشت ، دمبل از لبه میز لغزید روی پای او افتاد و انگشت پایش بطرز شدیدی شکست . این اتفاق می توانست تنها با کمی توجه و احتیاط هرگز رخ ندهد .
– سعی کنید همواره وزنه های خود را با بست روی هالتر محکم کنید تا از هر گونه لغزش وزنه ها و بروز آسیب دیدگی به این دلیل ممانعت کنید . این مسئله را در اسکوات ، پرس سینه ، جلوبازو و یا هر حرکت دیگری که با هالتر اجرا می شود ، رعایت کنید .
– از کمربند وزنه برداری ، بند لیفت ، زانوبند یا آرنج بند، حوله و دستکش در مواقع مورد نیاز و اجرای حرکات سنگین بهره بگیرید . بطور طبیعی بدن انسان طوری طراحی نشده که براحتی ۲۰۰ کیلو وزنه را روی پشتش تحمل کند . پیچیدن یک حوله دور میله هالتر و بستن کمربند می تواند کمک زیادی باشد برای اینکه وزنه را بخوبی تحمل کنید . برای اسکواتهای سنگین از زانوبند استفاده کنید جهت حفظ ثبات تاندونها ، مفاصل و لیگامنتها.
– هرگز دمبلها را روی نیمکتهای تمرین نگذارید . به این دلیل که براحتی ممکن است از روی آن بلغزد و آسیبهای شدیدی را برای خودتان یا دیگر اعضای باشگاه پدید آورد .
– با یک یار تمرینی که قابل اعتمادتان است تمرین کنید . در انتخاب یار تمرین باید مراقب باشید. کسی که انگیزه زیادی برای پیشرفت داشته باشد، همینطور از تجربه کافی و جدیت در تمرین برخوردار باشد مناسب است . تای روپن یکی از بهترین یارتمرینهایی بود که من داشتم ، به این دلیل که ما در اجرای هر ست و هر تکرار با هم رقابت داشتیم . او همواره در کنارم بود و در مواقع مودرنیاز در حرکات سنگین به من کمک می داد برای کنترل وزنه و حفظ امنیت من در طول تمرین .

البته یک یار تمرین مناسب می تواند مشوق بسیار خوبی هم باشد برای ایجاد انگیزه بیشتر در شما . ریمن یکی از اولین افرادی بود که به من تلقین می کرد که می توانم رکورد تعداد قهرمانی های آرنولد را بشکنم . اعتماد او به توانایی های من ، بشدت مرا تشویق می کرد ، و کمک کرد تا متمرکز باقی بمانم .
منفی بافی ، باعث ایجاد اتفاقات منفی هم می شود . در مقابل انرژی مثبت داشته باشد . با کسی تمرین کنید که به شما باور داشته باشید و باعث افزایش انگیزه شما باشد نه کاهش آن .

– از یک اسب خسته ، کار نکشید . آسانترین راه برای مواجه شدن با آسیب دیدگی این است که وقتی خسته هستید ، شرایط روحی خوبی ندارد یا تمرکز ذهنی تان به هر دلیل بر هم خورده به تمرین بپردازید . در چنین شرایطی بهتر است در خانه بمانید ، رژیم غذایی مناسب خود را دنبال کنید و به استراحت بپردازید .
پس از آن می توانید با انرژی مضاعفی به باشگاه بازگردید و با تمرکز کار خود را ادامه دهید . از بدنتان سواستفاده نکنید . نمی توانند با وجود آسیب دیدگی ، زندگی سالمی داشته باشید یا به اندام متناسبی دست یابید و از زندگی خود لذت ببرید .
به بدن خود گوش دهید ، اگر کمی توجه کنید ، کاملاً متوجه می شوید که به چه چیز نیاز دارد و تا وقتی نیازهایش را بدرستی برآورده نکنید ، نمی توانید انتظار زیادی از آن داشته باشید ، این حقیقتی است که هم در مورد افراد مبتدی صدق می کند و هم افراد با تجربه و پیشرفته .

منبع-bodyfull