indexdere
به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر در محل های کار و حتی در خانه ها تعداد کسانیکه از CVS رنج می برند روبه افزایش باشد.مهمترین علائم CVS عبارتند از: خستگی چشم، خشکی چشم، سوزش، اشک ریزش و تاری دید. CVS همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشود.

دکتر هرفر شمس، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهراناذعان داشت: استفاده مداوم از انواع مانیتور‌ها و ابزارهای الکترونیکی سبب خشکی و خستگی چشم می‌شود و تا نیم درجه نیز بر روی کاهش بینایی فرد تاثیر دارد.
وی گفت: استفاده از اشک مصنوعی، پلک زدن و مکث کردن هنگام نشستن جلوی مانیتور می‌تواند تا حدودی از خشکی چشم کاربر بکاهد.
به گفته این متخصص چشم پزشکی، برای کاهش فشار چشم هنگام کار با کامپیوتر کاربر باید در جهت‌های مختلف چشم خود را چرخانده و چشمک بزند تا خستگی چشم‌ها از بین برود.
وی تصریح کرد: به گفته‌ی این متخصص چشم پزشکی برای کاهش فشار چشم هنگام کار با کامپیوتر کاربر باید در جهت‌های مختلف چشم خود را چرخانده و چشمک بزند تا خستگی چشم‌ها از بین برود.
وی تصریح کرد: بستن چشم‌ها برای چند ثانیه و تکرار آن چند بار در طول روز سبب کاهش خستگی و استراحت چشم‌ها می‌شود.