toothsensitivity
حساسیت دندان زمانی اتفاق می افتد که دندان نسبت به محرک های حفره دهان واکنشی شدیدتر از حالت طبیعی از خود نشان دهد.علل ایجاد حساسیت مختلف است و ممکن است به دلیل ساییدگی تاج یا طوق دندان، تحلیل لثه، جرمگیری عمیق یا پوسیدگی اتفاق افتاده باشد.

گفت: هنگامیکه آب سرد یا گرم می‌آشامید یا پس از خوردن شیرینی یا ترشی در دندان احساس درد کنید، دچار حساسیت دندان هستید، همچنین درد دندان پس از استفاده از مسواک از نشانه‌های حساسیت دندان به شمار می‌رود.
وی افزود: ممکن است حساسیت دندان ذاتی خود دندان باشد، همچنین حساسیت دندان بر اثر انجام اعمالی در دندان مثل جراحی لثه که در نتیجه آن عفونت‌های اطراف ریشه دندان تمیز می‌شود، به وقوع می‌پیوندد.
این دندانپزشک با اشاره به ایجاد حساسیت دندان پس از اعمال جراحی دندانپزشکی اظهار داشت: حساسیت‌های دندان که در اثر اعمال دندانپزشکی ایجاد شده پس از تماس خوب و سالم دندان با ریشه‌اش خوب می‌شود. در اعمال دندانپزشکی به اثر انجام کار‌های ترمیمی در دندان،‌عصب آن حساس میشود. این حساسیت پر خونی در دندان ایجاد می‌کند که به مرور برگشت پذیر است و خوب می‌‌شود.
فاضل تصریح کرد:‌ حساسیت دندان بر اثر پوسیدگی دندان نیز رخ می‌دهد که در آن حد فاصل میان لثه‌ی میانی دندان سبب حساسیت و درد دندان می‌شود، این حالت از طریق پر کردن دندان معالجه می‌شود.
فاضل خاطرنشان کرد:‌ پس از انجام معالجات برای حسایت‌ دندان، در صورتیکه بر اثر ایجاد مشکلی در لثه یا از نوع ترمیمی باشد به وسیله بعضی داروها می‌توان حساسیت دندان را برطرف کرد یا از بعضی خمیر دندان‌ها برای رفع حساسیت‌ دندان استفاده نمود.
این دندانپزشک ادامه داد: استفاده از خمیر دندان برای دندان‌های حساس حتما باید با تجویز پزشک صورت گیرد، تشخیص اینکه حساسیت دندان از چه نوعی است و به وسیله‌ پر کردن یا انجام کارهای دیگر معالجه می‌شود، بر عهده دندانپزشک است. توصیه‌ام به بیماران مبتلا به حساسیت دندان این است که برای معالجه حساسیت دندان به دندانپزشک مراجعه کنند، در صورتیکه حساسیت بر اثر پوسیدگی یا شکاف بین دندان ایجاد شده باشد، دندان پر می‌شود.
فاضل اظهار داشت: در صورتیکه حساسیت دندان گذرا باشد، به توصیه دندانپزشک از ژل فلوراید استفاده می‌شود.