1

وقتی بارداری در سنین جوانی باشد امکان ابتلا به سرطان سینه بسیار کمتر است ولی علتش چیست؟ دانشمندان سوئیسی کشف کردند که حاملگی  بردو ژت تاثیرگذار است و سلولهای پستانی میتواند با آن ژنها کنترل شود. کسانی که در سنین کم حامله میشوند چه در حیوانات و چه در انسان امکان ابتلا به سرطان سینه بسیار کم است. طبق  گزارشی که در سایت ساینس دیلی داده شده است, اگر حاملگی درقبل از 20 سالگی رخ دهد امکان به ابتلا به سرطان سینه 50% کاهش میابد.

پژوهشگران سوئیسی موسسه فریدریش میشر در نتیجه تحقیقات خود کشف کردند که  ژنهایی که با سیستم ایمنی ارتباط دارند بعد از حاملگی  تقویت میشوند درصورتیکهفعالیت ژنهایی که رشد سلولی دارند بعد از بارداری کم میشود. این دو ژن یکی  ژن wnt4 است که  بعد از بارداری فعالیتش کاهش میابد اگر این ژن دارای پروتئین باشد  کارش جنسیت نوزاد را دخترمیکند و اگر این پروتئین وجود نداشته باشد نوزاد پسر میشود و دومین ژن Notch است  که دارای  ترکیبات ضد هم  دریک سیستم است که سولهای موجود در یک ارگانیزم را کنترل میکند.گروه تحقیقاتی ب ازل در تحقیقات خود تغییرات  ژن notch را دریافتند که بعد از حاملگی پروتئین های محرک  این ژن  فعال شده و از فعالیت پروتئین های مهار کننده این ژن کاسته شده بود

ژن NOTCH   سیستم ایمنی را تقویت و تحریک میکند. پژوهشگران  نیز کشف کردند که ارتباط بین Notch و wnt4  در زمان بارداری در سلولهای بنیادی بافت پستانی موشها دائما در حال تغییر بود

محمد بنتریس-آلج از مرکز تحقیقات بیوپزشکی موسسیه فریدریش میشر که سرپرستی این مطالعه  را برعهده داشته میگوید: کاهش فعالیت wnt/Notch هم بعد از بارداری ممکن است عامل  بازدارنده رشد مهار نشدنی موجود در سرطانها باشد