greeting_1

چند هزار سال است که بشر با دست دادن سلام و خداحافظی کرده، غافل از اینکه بیماری‌های عفونی می‌توانند از راه تماس دست سرایت کنند.

تنها در فرهنگ ما دست دادن به عنوان یکی از رایج ترین آداب ملاقات دیگران شناخته نمی شود و در بسیاری از سنت ها مردم برای ابراز سلامتی و ادب از آن استفاده می کنند.

محققان در جدیدترین بررسی هایشان یافته اند اغلب بیماری های همه گیری که هر چند وقت یک بار سر و کله شان پیدا می شود به دلیل این عادت، دست به دست منتقل می شود و بسیاری از بیماری های عفونی تنفسی و عفونت های گوارشی به دلیل تماس دست شما با دست های دیگر رخ می دهد.

بررسی ها نشان می دهند، محققان با انجام آزمایشات و بررسی هایی دریافته اند اگر آدم ها به جای دست دادن هنگام ملاقات به یکدیگر مشت بزنند محال کمتری برای انتقال ویروس ها، باکتری ها و دیگر عوامل بیماری زا باقی می ماند.

از آنجا که تابستان رو به اتمام است و چیزی تا همه گیر شدن آنفولانزا و سرماخوردگی نمانده بهتر است هر چه زودتر عادت دست دادن را کنار بگذارید تا پاییز و زمستان به شما سخت نگذرد.