brain chemistry

بر اساس آخرین  تحقیقات   اشخاصی که اضافه وزن دارند زیادتر از همتایان لاغر خود مستعد محرک های زیست محیطی  مواد غذایی هستند این مشکل  به علت اختلاف در شیمی  مغز این اشخاص است که سبب می گردد این اشخاص بیشتر بر اساس عادت  کمتر به دلیل گرسنگی غذا بخورند.

 تصور می شود که سیگنالینگ دوپامین نقش مهمی در سازماندهی فرآیند پاداش، انگیزه  و شکل گیری عادت داشته باشد.

نواحی زرد/ نارنجی  نشان دهنده ی  مناطقی  از فعالیت  دوپامین در مغزهستند که تأثیرات مثبتی  بر چاقی دارد. این نواحی شامل قسمت خلفی جانبی جسم مخطط( dorsolateral striatum) است که واسطه ی  روند شکل گیری عادات می باشد. نواحی  آبی رنگ مناطقی هستند که فعالیت دوپامین در آن نواحی با چاقی ارتباط منفی دارد که شامل ناحیه ی شکمی میانی جسم مخطط(ventromedial striatum)است ناحیه ای که پاداش وانگیزه را کنترل می کند.

 نتایج این تحقیق درمجله ی Molecular Psychiatryمنتشر گردید.

 محققین  مرکز کلینیکی انستیتو ملی سلامت ((NIHبا مطالعه ی  43 مرد و زن با میزان  متفاوتی   چربی بدنی دریافتند در افراد چاق، فعالیت دوپامین درناحیه ی شکل گیری عادت (قسمت خلفی جانبی جسم مخطط) بیشتر از فعالیت  دوپامین  افراد لاغر دراین ناحیه است و درمقابل فعالیت  دوپامین در منطقه ی پاداش وانگیزه (ناحیه ی شکمی میانی جسم مخطط ) در افراد  چاق کمتر از افراد لاغر است.

 چنین تفاوت هایی می تواند بطور بالقوه  سبب تمایل افراد چاق به پرخوری  درپاسخ به محرکهای غذایی گردد وهمزمان موجب می گردد مواد غذایی درآنها کمتر چرخه ی  پاداش را فعال کنند.

یک منتقل کننده ی پیام شیمیایی درمغز یعنی دوپامین، پاداش، انگیزه  و تشکیل عادت را تحت تأثیر قرار می دهد.

 پرفسور Hallنویسنده ی ارشد این مقاله  و سرپرست  این تحقیق در NIHمی گوید: درحالیکه ما نمی توانیم بگوییم آیا چاقی علت یا معلول الگوی فعالیت دوپامین است اما غذا خوردن براساس عادات ناخودآگاه نسبت به انتخاب آگاهانه کار را برای رسیدن  و حفظ وزن سلامت مشکل می کند، بخصوص هنگامیکه نشانه ها و محرکهای غذاهای اشتها آور درهمه جا وجود داشته باشد. این به معنای محرکهایی نظیر  بوی پایکورن در سالن سینما یا تبلیغات یک غذای مطلوب است که کشش  بیشتری  را در افراد  چاق از طریق  فعال شدن یک واکنش شیمیایی  در مغز آنها نسبت به افراد لاغر ایجاد می کند.

شرکت کنندگان دراین تحقیق از برنامه ی غذایی، خواب و فعالیت فیزیکی یکسانی تبعیت می کردند گرایش به پرخوری  در واکنش به عوامل محرک  محیطی از طریق یک پرسشنامه دقیقاً بررسی گردید . دانشمندان با استفاده از اسکن  توموگرافی تابش پوزیترون یا PET، به ارزیابی  منطقه ای  از مغز که دوپامین  در آن می تواند عمل کند، پرداختند.

بر اساس آمار مرکز  کنترل و پیشگیری از بیماریها بیش از یک  سوم افراد  آمریکایی چاق هستند. بیماریهایی نظیر  بیماری قلبی، دیابت نوع 2 ،انواع خاصی از سرطان و برخی از علل اصلی  مرگ ومیر با چاقی مرتبط می باشند.

مدیر NIDDKدکتر Rodgersمی گوید: این یافته ها به پیچیدگی مسئله  چاقی وافزایش آگاهی درباره ی  تفاوت بررسی اطلاعات غذایی در افرادی  با چربی بدنی مختلف  کمک کرد، درنظر گرفتن  تفاوت در فعالیت مغزی و رفتارهای مرتبط با این فعالیت مغزی می تواند  به ما درطراحی  برنامه های کاهش  وزن موثرتر کمک کند. این تحقیق درمورد رابطه ی علی و معلولی  میان شکل گیری عادات، پاداش، فعالیت دوپامین، عادات تغذیه ای و چاقی  چیزی بیان نمی کند. تحقیقات بعدی نشان خواهد داد که فعالیت  دوپامین  ورفتارهای تغذیه ای  درافراد درطول زمان  با تغییر رژیم غذایی با فعالیت  فیزیکی و وزن چگونه تغییر می کند.

منبع-diabetestma