impact-stories-ap
بر پایه تحقیقات انجام شده در کانادا بچه های والدینی که با بچه های خود حرف می زنند ، آن ها را بغل میکنند، برایشان داستان می خوانند و در زمان خواببا آنها هستند  کمتر دچار افزایش وزن می شوند

متخصصان معتقدند کودکانی که زود می خوابند و خواب آرامی دارند، در طول روز کمتر دچار گرسنگی کاذب می شوند و به ریزه خواری و خوردن تنقلات ناسالم روی نمی آورند.

همراهی کودک در زمان خواب علاوه بر اثرات مثبت جسمی، به ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی والدین با فرزند نیز کمک موثری می نماید.

 

منبع-http://www.seemorgh.com