indexژنی که به تازگی به عنوان ژن طول عمر معرفی شده است ؛ AMPK از ژن‌های جذاب و مورد توجه در مطالعات ژنتیک پیری است

محققان دریافته اند که فعال کردن یک ژن به نام AMPK در روده از مگس های میوه افزایش می یابد و این یک فرایندی است که از بدن در برابر پیری محافظت می کند.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری متی در گروه زیست شناسی و فیزیولوژی و زیست شناسی شیمی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA)می گوید: این استراتژی برای به تاخیر انداختن پیری و بیماری در انسان ارائه ممی شود و اینیک فرایند است که در آن سلول های پیر نابود می شوند و سالول های جدید جایگزین آن می شوند.

مگس میوه یک مدل ایده آل است که در آن به مطالعه پیری انسان می پزدازد.مصرف میوه و سبزیجات نشان داده است که این ژن در روده یا سیستم عصبی را می تواند فعال کند و روند پیری را به تاخیر بیاندازد.

همچنین نتایج مطالعات دانشمندان نشان می دهند که روند پیری در تمام بدن از جمله مغز ممکن است به سادگی با فعال کردن ژن AMPK در  روده را به تاخیر انداخت.