honey

عسل  نتیجه   فعالیت زنبورها در استخراج شهد نباتات گلدار و واپسگیری آن به درون کندوهایی است که بواسطه این حشرات مفید درست  می شود. تفاوت اصلی میان انواع عسل ها به گیاهانی وابستگی دارد که بیشتر بواسطه  زنبورها شهد برداری می شوند و اینکه این گیاهان در چه مکانی رشد کرده اند.

این دو عامل در نقاط مختلف جهان متفاوت است در حالیکه زنبورهای عسل یک محدوده ی نسبتاٌ کوچکی را برای گرده افشانی ترجیح می دهند (حدود 300 پا از محل کندوهایشان).

عسل مخلوطی از گلوکز و فروکتوز (حدود 82 درصد از وزن عسل را فروکتوز تشکیل می دهد) است. این ماده ی عالی حاوی مقادیر زیادی ویتامین های مختلف، مواد معدنی و آنتی اکسیدانها می باشد. عسل شیرین تراز شکر است و بنابراین دارای مقادیر بیشتری کربوهیدرات می باشد.

نمایه ی گلایسمی عسل

براساس بررسی مقایسه ای 5 نوع عسل مختلف و دو عسل تجاری در استرالیا در سال 2005 مشخص گردید 5 نوع از این عسلها دارای نمایه ی گلایسمی یا GI  پائینی هستند، یکی از عسل های تجاری و یکی از عسل های محلی دارای GI  متوسطی بودند و عسل تجاری دوم دارای GI  یا نمایه ی گلایسمی بالایی است. براساس این یافته ها بنظر می رسد مقدار GI  تنها به مقدار فروکتوز هر نمونه بستگی دارد زیرا گلوکز و سایر قندهای موجود در عسل مقادیر جزئی هستند و تأثیری بر نمایه ی گلایسمی آن ندارند.

در مطالعه ای که نتایج آن در مجله ی The international Journal of Food Science and nutnition  منتشر گردید، دانشمندان یک مطالعه ی 8 هفته ای را بروی 48 فرد مبتلا به دیابت انجام دادند. نیمی از این افراد به مدت 8 هفته عسل را بصورت خوراکی مصرف و نیمی دیگر از عسل استفاه نکردند. نتایج نشان داد در گروهی که عسل را بصورت خوراکی مصرف کرده بودند کاهش وزن بیشتری نسبت به گروه کنترل دیده می شود همچنین پروفایل چربی آنها نسبت به گروه کنترل بهبود یافته بود اگر چه مقدار هموگلوبین A1C  آنها اندکی افزایش یافته بود.

متأسفانه در اکثر عسل هایی که به بازار ارائه می شود مقدار نمایه ی گلایسمی آزمایش نمی شود به همین علت افراد مبتلا به دیابت باید در مصرف عسل احتیاط کنند. در عسل ماده ای که ذاتاٌ برای افراد دیابتی مضر باشد وجود ندارد اما این ماده دارای کربوهیدرات است وباید در مصرف آن احتیاط کرد در رابطه با مصرف عسل، بیمار باید براساس رژیم غذایی خود همان رویه ای را پیش گیرد که در مورد سایر مواد حاوی کربوهیدرات به او توصیه شده است و براساس الگوی تغذیه ای و شمارش کربوهیدرات های مجاز روزانه می تواند با هماهنگی متخصص تغذیه مقدار بسیار کمی عسل روزانه مصرف کند.

منبع-diabetestma