animal_skin_rugs
طبق آخرین تحقیقات ثابت شد :اگر در سه ماهه اول زندگی افراد روی پوست حیوانات بخوابند،در بزرگسالی به بیماری آسم مبتلا نمی  شوند!

خوابیدن روی پوست حیوانات در سه ماهه‌ی اول زندگی احتمال ابتلا به آسم را در اواخر دوران کودکی کمتر می‌کند.
 تحقیقات اخیر انجمن تنفسی اروپا (ers) در مونیخ نشان دهنده‌ی آن است که قرار گرفتن در مقابل میکروب‌های موجود در خز یا پوست حیوانات موجب تقویت ایمنی بدن در مقابل آسم و آلرژی می‌شود.
این تحقیق که با 2441 کودک انجام شد، نشان داد 55 درصد از کودکان برای خواب به جای تشک، خز را جایگزین کرده بودند.
آمار نشانگر آن بود که این کودکان، 79 درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به آسم بودند.
دکتر تیشر از مرکز تحقیقات مونیخ اعلام کرد: یافته‌های ما تایید می‌کند میکروب‌های موجود در پوست حیوانات باعث این ایمنی می‌شود.