oregano2
بهارنارنج،بادرنجبویه،گل گاو زبان ،بـه‌لیمو،اسطوخودوس،کندر گیاهان مفیدی هستندکه تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بین می‌برند. برای رفع کم‌خونی یا بی خوابی مفیدند.

محمد باقر مینایی متخصص طب سنتی گفت: ترکیباتی که دارای ساختمان اسیدی و شبیه‌ سرکه هستند در رسوب زدایی دیواره‌ی داخلی عروق نقش دارند، این ترکیبات در جلوگیری از تصلب شرایین و رسوب مواد در دیواره‌ی داخلی عروق نقش به سزایی دارند چون قلب ساختمان عروقی دارد، پس می‌تواند نسبت به این عوامل تاثیر پذیر باشد و خود را در برابر عوامل آزارسان حفظ کند.
وی افزود: حضرت امام صادق(ع) می‌فرمایند که سرکه احیا کننده قلب است یکی از ترکیباتی که از سرکه طبیعی ساخته می‌شود، سکنجبین است که به خصوص در فصل بهار و تابستان از شربت آن استفاده می‌کنند و نقش بسیار مهمی در احیای قلب دارد.
 مینایی تصریح کرد: قلب دارای مزاج گرم است و هر عضوی که این مزاج را داشته باشد زنده است مانند مزاج فصل بهار که مزاج گرم و تر دارد.
بنابر این باید مزاج قلب را همیشه گرم نگه داشت و از موادی که می‌تواند این نقش را داشته باشد مثل زعفران، گل محمدی، بهره برد