60_child_psych_schizophrenia_children_teens_xxxlarge
اسکیزوفرنی نوعی اختلال شدیداست که بر کل شخصیت تاثیر میگذارد ولی همه نشانه های آنرا میتوان بادرمان کنترل کرد

کار‌شناسان هشدار می‌دهند بروز اختلال وسواس فکری در کودکان می‌تواند نشان دهنده بروز اسکیزوفرنی در آن‌ها در آینده باشد.
گفتنی است، محققان دانمارکی این نتایج را با تحقیق بر روی پرونده پزشکی ۳ میلیون نفر در فاصله سالهای ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۶  بررسی و رابطه وجود وسواس فکری و بروز اسکیزوفرنی در آن‌ها را بدست آورده‌اند.
وسواس فکری، بیش فعالی، اوتیسم، ‌ بی‌اشتهایی، یا پرخوری مفرط همگی از طیف اختالالات مربوط به اسکیزوفرنی محسوب می‌شوند که در مردان بسیار بیشتر از زنان شایع است.