images

تحقیقات انجام شده در امریکا  اثبات کرد که زعفران قادر است به معالجه بیماری ام اس کمک کند. زعفران شامل  ترکیب فعالی به اسم کروسین است که از سلول‌های مغزی در مقابل بیماری ام اس پیشگیری  می کند. این ماده در واقع ازصدمه  دیدن سلول‌هایی که غلاف میلین را در مغز تولید می‌کنند، پیشگیری می‌نماید. میلین لایه‌ای است که مثل عایقی  در اطراف نورون‌ها (سلول‌های مغزی) قرار دارد که کارش محافظت از مغز است.

بیماری ام اس در اثر التهاب سلول‌های مغزی ایجاد می شود. در حقیقت در این بیماری سلول‌های مغزی این لایه محافظتی خود را از دست می‌دهند.

نتایج این پژوهش که در نشریه ایمونولوژی امریکا به چاپ رسید، امیدهای تازه ای را در جهت تولید داروهای جدید برای درمان بیماری ام اس به همراه داشته است.

منبع-http://www.seemorgh.com