healthcare1

 

چرا بعضي افراد بيش از ديگران عمر مي كنند؟ آيا علت آن در تغذيه، خدمات درماني مناسب رعايت بهداشت و عواملي از اين دست است؟محققان به ژن و هورمون طول عمر دست پیدا کردند!

تیم تحقیقاتی از دانشگاه فرانسه موفق به کشف هورمونی شده اند که نه تنها طول عمر را افزایش می دهد بلکه بیماری های دوران سالمندی را نیز به تعویق می اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشریت همیشه به دنبال راه حلی برای جاودانگی بوده تا بتواند طول عمر خود را افزایش دهد. از این رو به مطالعات بسیاری روی آورده تا بتواند پرده از این راز بردارد. یکی از این اسرار رژیم غذایی است زیرا رژیم غذایی مناسب می تواند به کاهش بیماری هایی مانند بیماری های عصبی، سرطان، استرس و … که با افزایش سن ارتباط مستقیمی دارند، بپردازد.

محققان فرانسوی از دانشگاه لیون و به سرپرستی “هوگو اگیلانیو”  توانستند هورمونی که با افزایش طول عمر و کاهش باروری در ارتباط است را شناسایی کنند.

محققان در این مطالعه، کرم Caenorhabditis elegans را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد، تغییر یا محدود کردن رژیم غذایی کرم باعث می شود تا در چنین موقعیتی نه تنها سن افزایش پیدا نکند بلکه بیماری های دوران پیری نیز متوقف شود. با گذشت روزها و در شرایطی که این کرم بایستی در دوران پیری قرار می گرفت اما تمام سلول ها در وضعیت ضد پیری معلق مانده بودند.

تغییر رژیم غذایی کرم باعث تولید هورمونی به نام اسید dafachronique می شود که از ویژگی های آن می توان به افزایش طول عمر و همچنین کاهش باروری اشاره کرد. تحقیقات پیشین نیز حکایت از ارتباط مستقیمی بین افزایش امید به زندگی و کاهش باروری در یک رژیم غذایی سخت را نشان می دادند.

این هورمون دارای اثرات مثبتی مانند کاهش جنبه های دوران پیری و همینطور افزایش طول عمر است اما از  سوی دیگر نیز به کاهش باروری منجر می شود. کشف این هورمون می تواند راهگشای تحقیقات آتی محققان باشد زیرا مطالعات در رابطه با سایر جنبه های این هورمون ادامه خواهند داشت.