s1.reutersmedia.net
اثرات اجتماعی افرادی که چاقی مفرط دارند از واجد شرایط نبودن برای بسیاری از مشاغل و تبعیض در فرصتهای شغلی نیز رنج می برند. احتمال بیکاری افراد چاق بیشتر است و باورکلی جامعه این است که چاقی نتیجۀ عدم خود فرمانی یا ضعیف النفس بودن است

متخصصان سلامت در «یوسی‌ال»، بزرگترین کالج دانشگاه لندن، این مطالعه را در طول چهار سال انجام داده‌اند و حدود 3000 فرد بالغ با وزن‌های مختلف (در بازه وزن طبیعی تا اضافه وزن) در آن مشارکت داشتند.
در این مطالعه افرادی که می‌گفتند به دلیل اضافه وزن خود مورد تبعیض و بدرفتاری قرار گرفته‌اند، بیشتر از کسانی که چنین تجربه‌ای نداشتند، وزن اضافه کردند. متخصصان می‌گویند هیچ مدرکی دال بر این که اعمال تبعیض و بدرفتاری به دلیل اضافه وزن باعث افزایش وزن افراد شود به دست نیامده ولی اعمال چنین تبعیض‌ها و بدرفتاری‌هایی می‌تواند نوعی اختلال غذایی به دنبال داشته باشد که بر اثر آن، فرد برای رسیدن به آرامش به خوردن روی می‌آورد.

در این مطالعه از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که آیا به نظرشان، روزانه با مواردی از تبعیض و بدرفتاری که به اضافه وزنشان مربوط باشد، روبه‌رو هستند یا نه؟ بی‌احترامی در برخوردهای روزانه، خدمات‌رسانی بد در مغازه‌ها و مراکز خرید و آزار و اذیت از جمله مواردی هستند که در این مطالعه به آنها اشاره شده است.

از بین شرکت‌کنندگان، یک نفر از هر 20 نفر گفتند که مواردی از چنین تبعیض‌ها و بدرفتاری‌هایی را تجربه کرده‌اند. در گروه افرادی هم که اضافه وزن داشتند، یک نفر از هر سه نفر چنین مواردی را گزارش کردند.

در طول یک دوره چهار ساله به طور میانگین، نزدیک به یک کیلوگرم به وزن افرادی اضافه شد که گفتند به دلیل وزن خود با برخوردهای منفی روبه‌رو بوده‌اند. اما کسانی که چنین مواردی را گزارش نکردند به طور میانگین حدود 700 گرم وزن کم کردند.

متخصصان می‌گویند این نتیجه نشان می‌دهد که سرزنش کردن افرادی که اضافه وزن دارند و شرمسار کردن آنها از این وضعیت، نتایج زیانباری دارد. آنها می‌گویند که برای کمک به کاهش وزن این افراد، بهتر است رفتاری حامیانه و دلگرم‌کننده با آنها داشته باشیم.

دکتر «سارا جکسون»، یکی از مجریان این مطالعه در یوسی‌ال گفت: اعمال تبعیض و برخوردهای نامناسب با افراد به دلیل اضافه وزن آنها، هیچ توجیهی ندارد.

وی گفت: مطالعات قبلی نشان داده بود افرادی که مواردی از چنین برخوردهایی را تجربه می‌کنند، برای رسیدن به آرامش بیشتر، به خوردن روی می‌آورند.

به گفته این متخصص، افزایش اشتها به‌ ویژه میل بیشتر افراد برای خوردن مواد غذایی ناسالم و پرانرژی می‌تواند یکی از واکنش‌های آنها به استرسی باشد که بر اثر رفتارهای نامناسب گرفتارش می‌شوند.

وی اضافه کرد: رفتارهای نامناسب با افرادی که اضافه وزن دارند می‌تواند سطح اعتماد به نفس آنها را هم کمتر کند و به همین دلیل از مشارکت آنها در فعالیت‌های ورزشی کم شود.