index

افرادی که زیاد روی صندلی می نشینند مراقب عوارض اینگونه نشستن باشند،زیرا ممکن است ناخواسته باعث مشکل قلبی در بدنشان شوند

نشستن با پیچ دادن پاها در هم می تواند باعث افزایش فشار خون، رگهای واریسی، شود و وضعیت بدی را برای قلب به وجود آورد.

نشستن در حالتی که یکی از پاها بر روی دیگری قرار دارد در افراد مبتلا به رگهای واریسی ممکن است رفلاکس های خون را به رگ های کوچک بر روی سطح به وجود بیاورد که به مرور باعث متورم شدن رگ های پا می شود.

نشستن در این حالت می تواند باعث ثبات و استحکام در عصب سیاتیک شود و منجر به کاهش جریان خون، درد، بی حسی یا سوزن سوزن شدن در پاها می شود.

نتایج مطالعات نشان می دهند در این وضعیت عصب پاها به شدت درگیر می شوند و خون رسانی به قلب دچار اختلال می شود و احتمال بروز سکته قلبی افزایش می یابد.